RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. ochrona danych osobowych osób fizycznych w Unii Europejskiej będzie podlegać nowym zasadom.

Te nowe zasady opierają się na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem”).

Rozporządzenie będzie wprost stosowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej i na nowo będzie określać prawa osób, których dotyczą dane i obowiązki administratorów i podmiotów przetwarzających.

W związku tym informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest: Pizzeria Mikado z siedzibą w: Gostkowice 1, 55-216 Domaniów

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest możliwość dostarczenia Ci zamówionego jedzenia za pośrednictwem systemu informatycznego stworzonego przez Skubacz.pl Sp. z o.o., funkcjonującego również pod marką Restaumatic.com, a także organizacji dostawy i płatności online.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu informowania Cię o naszej ofercie, promocjach, specjalnych rabatach na nasze jedzenie, czyli w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów za pośrednictwem wyżej wymienionego serwisu informatycznego i/lub innych systemów zintegrowanych z systemem Skubacz.pl/Restaumatic.com.

Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach statystycznych i archiwalnych np.: historia transakcji.

Powyższe przetwarzanie oparte jest na Twojej zgodzie na takie przetwarzanie, a także prawnie usprawiedliwionym celu administratora jakim jest marketing własnych produktów. Jeżeli zamówisz u nas jedzenie podstawą prawną takiego przetwarzania będzie również łącząca nas umowa.

Twoje dane mogą być przekazywane innym podmiotom takim jak: firma Skubacz.pl Sp. z o.o., dostawcom jedzenia, instytucjom obsługującym płatności online, firmom, które pomagają nam w utrzymaniu naszej strony internetowej (np.: zapewniające hosting, pocztę elektroniczną, dostęp do Internet itp.).

Udzieloną zgodę na przetwarzanie Danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego możesz w każdej chwili odwołać, klikając właściwy link umieszczony bezpośrednio w każdym e-mailu marketingowym od nas, wysyłając do nas e-mail, wysyłając SMS lub osobiście w siedzibie lub lokalu firmy.

Masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do poprawiania błędnych danych osobowych, prawo do ograniczenia (blokowania) przetwarzania danych osobowych, prawo do zastrzeżenia przetwarzania swoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, prawo do usunięcia danych osobowych, zwłaszcza gdy już nie są potrzebne do celów, do których zostały pozyskane lub w inny sposób przetwarzane lub jeśli odwołałeś swoją zgodę na ich przetwarzanie i jeśli nie istnieje inna podstawa prawna dotycząca przetwarzania lub jeśli dane osobowe były przetwarzane nielegalnie, prawo do przenoszenia danych, tj. masz prawo do pozyskania danych osobowych, które nam dobrowolnie przekazałeś, w formie elektronicznej, w ustrukturyzowanym, zwykle stosowanym i maszynowo czytelnym formacie i w związku z tym można wykorzystać swoje prawo do przesyłania tych danych do innego administratora, jeśli takie przesyłanie jest technicznie możliwe.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z wyrazami szacunku Artur Masłowski